Get in touch with the team of the next generation! .  .


 GONOTEC TÜRKİYE : 0 212 659 16 46

Gonotec Osmomat 010 Kriyoskopik Osmometre

Gonotec Osmomat 010 Osmometre Özellikler

  • Örnek Hacmi:50µl -30 µl
  • Ölçüm Süresi: Yaklaşık 1 dakika
  • Ölçüm Aralığı: 0- 3000mOsmol/kg Benzende
  • Soğutma: 2 ayrı peltier soğutma sistemi
  • Ortam Sıcaklığı: 10ºC - 35ºC
  • Boyutlar: 220x 205x 360 mm

Uygulamalar:

Yağ Endüstrisi,Polimer Karekterizasyonu,Botanik,Genel Tıp,Klinik Laboratuvarlar,Rutin çalışmalar ve arastırmalar,Adli Tıp,Üroloji,Pediatri

Gonotec Osmometre Kalibrasyon Standartları